SIA Vexoil Bunkering

Dzelzceļa sliežu ceļu labiekārtošana (Iekārtu uzstādīšana uz dzelzceļa sliežu ceļiem)

JAUNBŪVE JŪRAS IELĀ - DZINTAROS

Ekskluzīva atpūtas nama rekonstrukcija Dzintaru prospektā 13/15, Jūrmala.

Kundziņsalas dzelzceļa parka rekonstrukcija

Transceltnieks jūsu
partneris ceļā

Celtniecības un montāžas darbu izpilde

Celtniecības un montāžas darbu izpilde par pēdējiem gadiem:

Ražošanas komercfirma «Transceltnieks» jau kopš 1991. gada piedāvā  potenciālajiem klientiem pakalpojumus dzelzceļa un civilās būvniecības jomā.

 

Kompānijas vadošie darbības virzieni ir:  montāžas darbi (dzelzceļa būvniecībā, sliežu ceļu būvniecībā zem celtņiem, vispārceltniecisko un rūpniecsko objektu būvniecībā, ēku un celtņu inženiertehniskie  darbi, tiltu būvniecībā, pazemes komunikāciju un  kontakttīklu būvniecībā) kā arī  ekspluatācijā nodotu dzelzceļa sliežu ceļu apkalpošana, papildus  tiek sniegti projektēšanas un ģeodēziskās izpētes pakalpojumi.

Otro sliežu ceļu būvniecība Otro sliežu ceļu būvniecība

Skatīt vairāk darbu

Transceltnieks
pakalpojumi

Dzelzceļa būvniecība sliežu ceļu būvniecība zem celtņiem, vispāceltniecisko un rūpniecības objektu būvniecība, ēku un celtņu inženiertehniskie  darbi, tiltu būvniecība, pazemes inženierkomunikāciju un  tīklu būvniecība.