AS “Ventbunkers” Mazuta noliešanas dz.c. iznfrastruktūra AS “Ventbunkers” Mazuta noliešanas dz.c. iznfrastruktūra

Transceltnieks
objekti

Dz. c. parks Ventspils Dz. c. parks Ventspils

RKF “Transceltnieks” ir piedalījusies Ventspils dzelzceļu mezgla jauna dzelzceļa termināla “Jūras parks” un Ziemeļu apvedceļa celtniecībā (starptautisks projekts, sadarbībā ar “BMGS Trans” 2001. - 2003. g.)

Skatīt foto

Jaunbūve jūras ielā - dzintaros Jaunbūve jūras ielā - dzintaros

Ekskluzīva atpūtas nama rekonstrukcija Dzintaru prospektā 13/15, Jūrmala (2006. g.)

Skatīt foto

Ec postenis kundziņsalā Ec postenis kundziņsalā

RKF “Transceltnieks” ir piedalījusies objekta „Dzelzceļa parka „Kundziņsala” elektriskās centralizācijas posteņa renovācija ar iekšējiem un ārējiem inženierapgādes tīkliem un parka elektroapgādes, elektriskā apgaismojuma un apkalpojošās autopiebrauktuves celtniecību“ realizācijā, Kundziņsala (2011. g.)

Skatīt foto

Šaursliežu dzelzceļš Šaursliežu dzelzceļš

RKF “Transceltnieks” ir veikusi būvniecības darbus Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 600 mm šaursliežu dzelzceļa, izbūvē Ventspilī  (2009. g.)

Skatīt foto

Tramvaja līnija  liepājā Tramvaja līnija liepājā

RKF “Transceltnieks” ir veikusi būvniecības darbus jaunas tramvaja līnijas izbūvē Liepājā (2012. g.)

Skatīt foto

Otro sliežu ceļu būvniecība Otro sliežu ceļu būvniecība

 RKF “Transceltnieks” piedalās objekta būvniecībā “Otrā sliežu ceļa būvniecība „Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)“(2012.g.)

Skatīt foto

Rēzekne II Pieņemšanas parks

RKF “Transceltnieks” ir piedalījusies “Rēzeknes stacijas II Pieņemšanas parka” celtniecībā (Latvijas dz.c. koridors Austrumi Rietumi) Starptautiskais projekts sadarbībā ar “BMGS Transceltnieks” (2004. – 2006. g.)

 

A/s Ventspils nafta Estakāde № 4

RKF “Transceltnieks” ir piedalījusies objektu būvniecībā Ventspils ostā “ogļu termināla Ventspils brīvostas teritorijā dzelzceļa sliežu rekonstrukcija (pārlikšana)”, dzelzceļa celtniecība AS “Ventspils Nafta” divpusējās noliešanas estakādē № 4

 

Labības termināls

RKF “Transceltnieks” ir piedalījusies specializētā labības termināla Ventspils brīvostas teritorijā dzelzceļa sliežu būvniecībā