Transceltnieks centrālais ofiss Rīgā, Latvijā Transceltnieks centrālais ofiss Rīgā, Latvijā

Uzņēmuma
partneri

RKF “Transceltnieks” galvenie klienti un ilggadējie partneri: 

 

VAS “Latvijas

dzelzceļš”

SIA “LDZ infrastruktūra”


Rīgas brīvostas

pārvalde

SIA “Baltic Container

Terminal”

AS “Severstaļlat”

 

AS “Ventspils

tirdzniecības osta”

AS “BMGS”

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA “Ventspils Nafta”

termināls”

AS “Latvenergo”

 

SIA "VEXoil

Bunkering"

SIA "Neste Latvija"

 

SIA "Latvija Statoil"

 

   

 

 

Ražošanas komercfirma “Transceltnieks” ir Latvijas Dzelzceļnieku Sabiedrības biedrs.